Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o.

We deliver solutions.

  •  

STRUKTURA W POLSCE

BLUMENBECKER Handel i Serwis Sp. z o.o. jest jedną z 21 spółek wchodzących w skład niemieckiego holdingu B + M BLUMENBECKER GmbH z siedzibą w Beckum. Na rynku polskim działają obecnie trzy spółki z grupy Blumenbecker, zajmujące się odmiennymi lecz uzupełniającymi się profilami działalności. Siedziby tych trzech firm mieszczą się w Katowicach przy ul. Ligockiej 103:

BLUMENBECKER Handel i Serwis Sp. z o.o. zajmująca się handlem
BLUMENBECKER Polska Sp. z o.o. produkująca rozdzielnice nn i szafy sterownicze
BLUMENBECKER Engineering Polska Sp. z o.o. zajmująca się automatyką przemysłową i robotyką

Centrala Katowice
T: +48 32 278 70 80

Blumenbecker Group