Blumenbecker Handel i Serwis Sp. z o.o.

We deliver solutions.

  •  

Elektryczne Systemy Grzewcze Raychem

Zabezpieczanie przed zamarzaniem i gromadzeniem się śniegu i lodu.

Budowa i zasada działania

    Samoregulujący przewód grzewczy składa się z dwu równolegle ułożonych przewodów miedzianych, połączonych ze sobą elementem grzewczym, którym jest usieciowany polimer z dodatkiem grafitu.
Na rysunku przedstawiono zasadę działania przewodu - oznaczając miejsce "zimne" kolorem niebieskim, natomiast "ciepłe" kolorem czerwonym. Zmiana temperatury ( rurociągu, zbiornika, otoczenia, itd. ), przekłada się bezpośrednio na zmianę temperatury przewodu grzewczego.
Wówczas, w miejscach "zimnych" następuje "skurczenie się" struktury molekularnej polimeru i przyciąganie - wiązanie się ze sobą cząsteczek węgla, co prowadzi do powstawania ścieżek przewodzących pomiędzy przewodami -w wyniku czego zwiększa się przepływ prądu przez półprzewodnik, co z kolei przekłada się na zwiększenie wydzielanej mocy w postaci ciepła. W przypadku gdy temperatura jest wyższa - "ciepłe" odcinki przewodu - zachodzi reakcja przeciwna tj. następuje rozluźnienie się struktury molekularnej (cząstki węgla odpychają się), co prowadzi do niemalże całkowitego zerwania się ścieżek przewodzących, a więc wzrostu rezystancji, co z kolei przekłada się na zmniejszenie wydzielanej mocy cieplnej.

Pan Andrzej Bigda
T: +48 660 730 005

Blumenbecker Group